Hulp van een andere persoon

Als u als gevolg van uw beroepsziekte hulp van een andere persoon nodig hebt om gewone handelingen uit het dagelijkse leven te kunnen uitvoeren (zoals om u aan te kleden, u te wassen en te eten), kunt u aanspraak maken op een bijkomende vergoeding voor hulp van een andere persoon.

Op die vergoeding worden er geen socialezekerheidsbijdragen en geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Om die vergoeding aan te vragen, vult u het formulier 601 in en laat u het formulier 603 invullen door een arts. Zorg ervoor dat hij rubriek C van vak 3 zeker invult. Vervolgens stuurt u alle documenten naar de dienst die aangeduid is door uw werkgever. Die zal uw aanvraag daarna naar Fedris doorsturen. 

De vergoeding kan slechts ingaan vanaf de datum waarop uw overheidsinstelling uw aanvraag heeft ontvangen.

Als u meer dan 90 dagen onafgebroken in het ziekenhuis verblijft, ontvangt u niet langer de vergoeding voor hulp van een andere persoon.