Ik ga met pensioen

Heb ik nog recht op een vergoeding voor mijn beroepsziekte?

Samen mogen uw rust- of overlevingspensioen en uw vergoeding voor uw beroepsziekte niet meer bedragen dan uw laatste jaarlijkse bezoldiging. Is dat wel het geval, dan wordt de vergoeding voor uw beroepsziekte beperkt vanaf de eerste dag van de maand waarin u voor het eerst een rust- of overlevingspensioen ontvangt.

U wordt verder uitbetaald door uw werkgever bij wie u de beroepsziekte hebt opgelopen.

Zie ook

 vergoedingatfedris.be

 02 272 24 90