Terugbetaling van vaccins

Loopt u door uw werk een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte, dan kan Fedris u de vaccins daarvoor terugbetalen.

Concreet gaat het om de vaccins tegen hepatitis A en B, maar Fedris betaalt onder meer ook vaccins tegen griep terug aan erkende slachtoffers van ademhalings- of hartaandoeningen en tegen tropische ziekten (zoals gele koorts) aan personen die voor hun werk naar landen gaan waar die ziekten voortdurend heersen. De volledige lijst van vaccins die Fedris kan terugbetalen staat in een specifieke nomenclatuur.

Voor wie wordt het hepatitisvaccin terugbetaald?

Het hepatitisvaccin wordt automatisch terugbetaald voor

 • personeel van ziekenhuisdiensten en medische en paramedische praktijken
 • personeel van laboratoria waar bloed of biologische producten worden geanalyseerd die met het virus besmet kunnen zijn (klinische biologie, anatoompathologie, oncologie, enz.)
 • studenten geneeskunde, tandheelkunde en paramedische beroepen
 • personeel van tandartspraktijken
 • personeel dat tewerkgesteld is in wasserijen van verzorgingsinstellingen

Het hepatitisvaccin kan worden terugbetaald aan de volgende werknemers als kan worden aangetoond dat ze voor hun beroepsactiviteit regelmatig en niet toevallig in contact komen met bloed of met biologische producten:

 • personeel van diensten waar langdurig zieken behandeld worden
 • personeel van rust- en verzorgingstehuizen
 • verzorgend personeel van instituten voor mentaal gehandicapten
 • personeel van crèches
 • ziekenverplegers en kinderverzorgers van het dagonderwijs
 • gezinshelpers
 • werknemers van niet-klinische laboratoria en studenten die er een stage verrichten waar ze in contact komen met menselijk bloed of met biologische producten, bijvoorbeeld laboratoria voor biologie, biotechnologie, DNA-engineering
 • ambulanciers
 • brandweerlieden van de urgentiediensten
 • beroepsbrandweerlieden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
 • personeel van begrafenisondernemingen dat soms in ziekenhuizen werkt
 • personeel dat toestellen voor medisch gebruik verkoopt en herstelt en dat in contact kan komen met bloed of andere biologische producten
 • onderwijzers van het speciaal privéonderwijs voor gehandicapten (niet gesubsidieerd door de overheid)
 • opvoedend personeel van de medisch-pedagogische instituten
 • werknemers van wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen
 • psychologen die in centra voor individuele therapie werken
 • kuispersoneel in scholen voor speciaal dagonderwijs
 • personeel belast met de begeleiding van en het toezicht op mentaal gehandicapten die in beschutte werkplaatsen werken

Het hepatitisvaccin wordt niet terugbetaald voor

 • gevangenisbewakers
 • politieagenten
 • werknemers van wasserijen die geen linnen van verzorgingsinstellingen wassen
 • eerstehulpverleners
 • zeelui ter koopvaardij
 • personeelsleden die toestellen verkopen en herstellen voor laboratoria die niet bedoeld zijn voor medisch gebruik
 • personeelsleden van dierentuinen
 • vuilnisophalers
 • personeelsleden van begrafenisondernemingen die niet in ziekenhuizen werken

Hoe dien ik een individuele aanvraag tot terugbetaling in?

Voordat u de vaccinatie laat uitvoeren, vult u het administratieve formulier 511 in en laat u het medische formulier 513 invullen door een arts naar keuze (bijvoorbeeld uw arbeidsgeneesheer). Stuur beide formulieren vervolgens naar Fedris.

Wat doe ik als Fedris mijn aanvraag tot terugbetaling heeft goedgekeurd?

Wanneer Fedris uw aanvraag tot terugbetaling goedkeurt, krijgt u zijn beslissingsbrief en het nodige aantal voorschriftenformulieren om de concrete terugbetalingen bij Fedris aan te vragen. Die formulieren moeten worden ingevuld door de geneesheer die het vaccin voorschrijft en de apotheker bij wie u het vaccin hebt gekocht. Daarna stuurt u ze naar Fedris.

Ontvangt u een positieve beslissing, maar is het uw bedrijf of school die de vaccinaties heeft uitgevoerd, dan bezorgt u hen de formulieren zodat zij ze kunnen invullen en naar Fedris sturen.

Hoeveel bedraagt een terugbetaling?

De vaccins worden terugbetaald tegen het RIZIV-tarief

Fedris betaalt de volgende kosten niet terug:

 • dokterskosten voor voorschrijven en toedienen van vaccins
 • laboratoriumkosten voor bloedtesten
 • sommige rappelvaccinaties

Wanneer wordt een tweede vaccinatie terugbetaald?

Fedris betaalt een tweede vaccinatie terug indien de antilichamen van de eerste vaccinatie niet sterk genoeg meer zouden zijn (rappelvaccinatie). Voor de terugbetaling van een rappelvaccinatie tegen hepatitis B moeten de antilichamen onder de drempel van 10mlE/ml zijn geraakt. Voor de terugbetaling van een rappelvaccinatie tegen pneumokokken moet er minstens 5 jaar verlopen zijn sinds de eerste vaccinatie.

Opgelet: Tekort aan vaccins hepatitis B

Momenteel is er een groot tekort aan hepatitis B-vaccins. Dit tekort is te wijten aan een probleem bij het productieproces. Het gaat om de vaccins Engerix B 20 µg - 1,0 ml en HBVaxPro 10 µg/ml. Daar het om een geval van overmacht gaat, zal Fedris tijdelijk de inentingskosten van een duurder vaccin in plaats van het gebruikelijke vaccin ten laste nemen. Het gebruik van een bivalent vaccin (tegen hepatitis A en B) wordt eveneens terugbetaald, ook wanneer – volgens de gebruikelijke criteria van Fedris - het gebruik van het bivalent vaccin eigenlijk niet gerechtvaardigd is.

Deze maatregel is van toepassing tot maart 2018. Daarna wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.