Wat als mijn gezondheidstoestand verergert?

Als uw gezondheidstoestand verergert, kunt u een aanvraag tot herziening indienen bij Fedris. 

U vult daarvoor zorgvuldig het formulier 501 in en laat het formulier 503 invullen door uw arts, net als bij uw oorspronkelijke vergoedingsaanvraag voor uw beroepsziekte. Voeg ook de medische bewijsstukken (bijvoorbeeld hospitalisatieverslag en recente radiografie) toe waarmee de veranderingen van uw gezondheidstoestand worden aangetoond. 

U kunt vervolgens opnieuw worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek. 

De vergoeding voor de verergering van uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid kan ten vroegste 60 dagen vóór uw herzieningsaanvraag ingaan.