Hulp van een andere persoon

Als u als gevolg van uw beroepsziekte hulp van een andere persoon nodig hebt om gewone handelingen uit het dagelijkse leven te kunnen uitvoeren (zoals om u aan te kleden, u te wassen en te eten), kunt u aanspraak maken op een aanvullende vergoeding voor hulp van een andere persoon.

De vergoeding voor een voltijdse hulp van een andere persoon bedraagt € 24.845,76 per jaar of € 2.070,48  per maand. Die voor een halftijdse hulp van een andere persoon bedraagt € 12.422,88 per jaar of € 1.035,24 per maand.

Op die vergoeding worden er geen socialezekerheidsbijdragen en geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Om die vergoeding aan te vragen, vult u het formulier 501 in en laat u het formulier 505 invullen door een arts. U stuurt beide formulieren naar Fedris.

De vergoeding kan slechts ingaan vanaf de datum waarop Fedris uw aanvraag heeft ontvangen.

Als u meer dan 90 dagen onafgebroken in het ziekenhuis verblijft, ontvangt u niet langer de vergoeding voor hulp van een andere persoon.