Wetgeving over arbeidsongevallen

De belangrijkste wetgeving over arbeidsongevallen is de arbeidsongevallenwet van 03.07.1967.

We geven hier ook een overzicht van de Koninklijke Besluiten over arbeidsongevallen in de publieke sector. 

datum van afkondigingopschrift
23.11.2017
30.03.2001
13.07.1970
12.06.1970Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk (B.S. 18.06.1970) Inwerkingtreding: 28.06.1970
24.01.1969Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk (B.S. 08.02.1969) Inwerkingtreding: 18.02.1969


De pagina over de wetgeving werd laatst geactualiseerd op 03.09.2019.