Ministeriële besluiten

datum van afkondigingopschrift
05.07.2017Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraag tot betaling van arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen op een zichtrekening
04.11.2004Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2001 van het terugbetalingsbedrag van de kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 02.12.2004)
05.03.2003Ministerieel besluit betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 06.05.2003)
18.02.2002Ministerieel besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 06.03.2002)
01.02.2001Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2001 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 24.02.2001)
07.02.2000Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2000 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 03.03.2000)
01.02.1999Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1997 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 19.05.1999)
18.11.1996Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1997 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 08.01.1997)
03.01.1996Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1996 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 01.02.1996)
21.12.1994Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1995 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 13.01.1995)
06.10.1994Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1991 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 10.11.1994)
06.10.1994Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1992 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 10.11.1994)
06.10.1994Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1993 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 10.11.1994)
07.12.1993Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1994 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 07.01.1994)
11.12.1992Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1993 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 23.01.1993)
03.07.1992Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1989 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 02.09.1992)
10.10.1991Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1992 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 19.11.1991)
02.07.1991Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1988 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 07.08.1991)
23.11.1990Ministerieel besluit tot vaststelling, voor 1987 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 14.12.1990)
28.03.1989Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1986 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 12.04.1989)
01.12.1988Ministerieel besluit houdende vaststelling van de modellen van overeenkomst en van formulier voor betaling door overschrijving bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971  (B.S. 23.12.1988)
26.07.1988Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 20bis, 4°, van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet  van 10 april 1971 (B.S. 19.08.1988)
26.04.1988Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1985 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 11.05.1988)
24.03.1987Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1984 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 10.04.1987)
12.02.1986Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1983 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 28.02.1986)
01.02.1985Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1982 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 22.02.1985)
14.06.1984Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1981 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 03.07.1984)
28.02.1983Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1980 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen (B.S. 15.03.1983)
19.07.1982Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 23, § 4, van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 31.07.1982)