Hoe wordt het forfaitaire bedrag berekend?

Voor slachtoffers met blijvende ongeschiktheid

Forfaitair bedrag = basisbedrag x graad BO x hc1 x hc2 x hc3 x hc4 x vc

Voor rechthebbenden

Forfaitair bedrag = basisbedrag x hc1 x hc2 x hc3 x hc4 x vc

BO: blijvende ongeschiktheid
hc: herwaarderingscoëfficiënt
vc: vereffeningscoëfficiënt

Basisbedragen

voor slachtoffers met blijvende ongeschiktheid:

graad van blijvende ongeschiktheidbasisbedrag
1 % tot 9 %€ 53,51
10 % tot 35 %€ 77,94
36 % tot 65 %€ 103,84
66 % tot 150 %€ 131,80

voor hulp van derden:

€ 65,94

voor rechthebbenden:

categorie van rechthebbendebasisbedrag
overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner        € 2 903,52
ouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen (20 %)€ 1 935,68
ouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen (15 %)€ 1 451,72
grootouders (10 %)€ 967,84 
 

Herwaarderingscoëfficiënt

Herwaarderingscoëfficiënt 1: 1,04

Herwaarderingscoëfficiënt 2: 1,06

Herwaarderingscoëfficiënt 3: 1

Herwaarderingscoëfficiënt 4: 1,2203 

Vereffeningscoëfficiënt

1,7069