Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)

Werknemers die minstens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, ongeacht hun bedrijfstak en het paritaire comité waaronder ze vallen. Het GGMMI is vooral van belang voor werknemers die onder geen enkel paritair comité vallen of onder een paritair comité dat nog niet is samengesteld of daarover nog geen cao (cao 43) heeft afgesloten. De paritaire comités kunnen immers in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor hun bedrijfstak gunstigere minimumlonen vastleggen.

Het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen is niet echt identiek aan een minimummaandloon. In het GGMMI zitten immers bepaalde sommen vervat die in de loop van het jaar worden uitbetaald. Zo kan bijvoorbeeld een eindejaarspremie of dertiende maand in aanmerking worden genomen om na te gaan of het GGMMI wordt nageleefd.

Voor minderjarigen is het GGMMI afhankelijk van hun leeftijd (cao 50).

Het GGMMI voor deeltijdse werknemers volgt de verhouding van het deeltijdse arbeidsregime tot het voltijdse arbeidsregime dat in de onderneming van toepassing is (cao 35).

 

Meer uitleg over het GGMMI of een actueel overzicht van de geldende sectorale minimumloonbarema vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).