Forfaitaire basislonen voor jongeren in opleiding tot ondernemingshoofd

voor arbeidsongevallen en beroepsziekten vanafforfaitair basisloon jongeren in opleiding tot ondernemingshoofd
01.01.2018€ 19 946,48
01.01.2017€ 19 555,63
01.01.2016€ 19 172,04
01.01.2015€ 19 172,04
01.01.2014€ 19 172,04
01.01.2013€ 19 172,04
01.01.2012€ 18 426,67
01.01.2011€ 18 066,33
01.01.2010€ 17 711,82
01.01.2009€ 17 711,82
01.01.2008€ 17 024,54
01.01.2007€ 16 690,36
01.01.2006€ 16 363,44
01.01.2005€ 16 042,33
01.01.2004€ 15 727,03
01.01.2003€ 15 419,00
01.01.2002€ 15 116,78