Gezondheid en veiligheid op het werk

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is de basiswet op het vlak van veiligheid en gezondheid. Bovendien bevat deze wet alle elementen die de basis vormen voor het welzijn op het werk, namelijk de psychosociale belasting, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen, de maatregelen inzake leefmilieu en de preventie van ongevallen en arbeidsgerelateerde ziekten.

Deze wet is de omzetting van de kaderrichtlijn 89/391/CEE met het oog op de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers.

De uitvoeringsbesluiten van deze wet bevatten het merendeel van de Europese richtlijnen betreffende de preventie en de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk en worden gebundeld in de codex over het welzijn op het werk.