Zijn de verplichtingen tegenover het RIZIV voor de revalidatiebehandeling (nomenclatuurnummer 558.994) ondergeschikt aan die tegenover Fedris?

Neen. Hoewel de tegemoetkomingsmodaliteiten van Fedris op sommige punten verschillen van die van het RIZIV, worden de verplichtingen van het revalidatiecentrum tegenover het RIZIV in geen geval opgeheven.

 

 Voorwaarden tegemoetkoming van het RIZIVVoorwaarden tegemoetkoming van Fedris
PathologieAspecifieke mechanische cervicalgie en dorsolumbalgie (art.2 K.B. 22.06.2004)Aspecifieke mechanische lumbalgie met of zonder radiculaire uitstraling
CriteriaSymptomen die sinds meer dan 6 weken zijn opgetreden (art.2 K.B. 22.06.2004)Arbeidsongeschiktheid sinds minimum 4 weken en maximum 6 maanden wegens mechanische lumbalgie ofwel arbeidsongeschiktheid sinds minstens 1 week en maximum 6 maanden ten gevolge van mechanische lumbalgie en de patiënt is reeds arbeidsongeschikt geweest ten gevolge van lage rugpijn gedurende een periode van minstens 3 weken in de loop van de 12 maanden die aan de huidige arbeidsongeschiktheid voorafgaan, ofwel een arbeidsongeschiktheid sinds minstens 4 weken en maximum 3 maanden ten gevolge van een chirurgische ingreep ter hoogte van de lumbale wervelzuil
Versturen van de verslagen - termijnenBinnen de 2 weken na het einde van de behandeling het medische eindverslag opsturen naar de behandelend arts en in geval van arbeidsongeschiktheid naar de adviserend arts van de verzekeringsinstelling + naar de arbeidsarts (op vraag van de werknemer) (art.2 K.B. 22.06.2004)Binnen de maand die volgt op het einde van de behandeling het eindverslag versturen naar de betrokken geneesheren (behandelend arts, arbeidsarts en adviserend arts van de verzekeringsinstelling), evenals naar Fedris (art.10 van de Overeenkomst)
Aantal behandelingen - maximale duur van de behandelingEen maximum van 36 verstrekkingen binnen een periode van zes maanden (art.2 K.B. 22.06.2004). De ergonomische analyse mag maximum 2 van de 36 verstrekkingen beslaanEr worden maximum 36 verstrekkingen toegekend per patiënt. De ergonomische analyse door de ergonoom van het revalidatiecentrum kan maximum 2 van de 36 verstrekkingen beslaan