Wie zijn we ?

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een openbare instelling van sociale zekerheid en maakt deel uit van de federale overheid. Het agentschap werd opgericht op 1 januari 2017 als een fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

Fedris wordt beheerd door een algemeen beheerscomité, dat is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers. Daarnaast is er ook een specifiek beheerscomité voor de arbeidsongevallenmaterie en een specifiek beheerscomité voor de beroepsziektenmaterie. De beheerscomités worden bijgestaan door technische comités met een adviserende bevoegdheid:

Voor de arbeidsongevallenmaterie zijn dat:

Voor de beroepsziektenmaterie zijn dat:

Een administrateur-generaal staat in voor het dagelijkse beheer van Fedris en moet de beslissingen uitvoeren die door de beheerscomités worden genomen. Daarin wordt de administrateur-generaal bijgestaan door de adjunct-administrateur-generaal en de directeurs van de verschillende diensten.

organigram (tekstversie hieronder) 

(Tekstversie van het organigram)

 

Fedris telt ongeveer 500 personeelsleden met zeer uiteenlopende profielen: administratieve medewerkers, boekhouders, communicatiemedewerkers, dossierbeheerders, geneesheren, HR-medewerkers, informatici, sociaal inspecteurs en controleurs, ingenieurs, juristen, logistieke medewerkers, sociaal assistenten, vertalers.

Fedris staat onder toezicht van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Fedris is ook lid van het Europees Forum van verzekeringen tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten.