Sectorfiches 2013

10 - Vervaardiging van voedingsmiddelen (pdf - 412,16 KB)

13 - Vervaardiging van textiel (pdf - 446,61 KB)

16 - Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk (pdf - 459,74 KB)

20 - Vervaardiging van chemische producten (pdf - 472,93 KB)

22 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (pdf - 452,79 KB)

23 - Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten (pdf - 488,25 KB)

24 - Vervaardiging van metalen in primaire vorm (pdf - 456,97 KB)

25 - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (pdf - 473,8 KB)

27 - Vervaardiging van elektrische apparatuur (pdf - 441,06 KB)

28 - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen niet eerder genoemd (pdf - 439,76 KB)

29 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (pdf - 428,45 KB)

31 - Vervaardiging van meubelen (pdf - 429,1 KB)

33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten (pdf - 428,55 KB)

38 - Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning (pdf - 444,41 KB)

41 - Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (pdf - 432,37 KB)

42 - Weg- en waterbouw (pdf - 462,23 KB)

43 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (pdf - 436,05 KB)

45 - Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (pdf - 425,72 KB)

46 - Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen  (pdf - 424,44 KB)

47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen (pdf - 425,66 KB)

49 - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen (pdf - 438,74 KB)

52 - Opslag en vervoerondersteunende activiteiten (pdf - 445,7 KB)

53 - Posterijen en koeriers (pdf - 424,49 KB)

55 - Verschaffen van accomodatie (pdf - 449,87 KB)

56 - Eet- en drinkgelegenheden (pdf - 454,95 KB)

80 - Beveiligings- en opsporingsdiensten (pdf - 418,04 KB)

81 - Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging (pdf - 458,98 KB)

85 - Onderwijs (pdf - 426,09 KB)

86 - Menselijke gezondheidszorg (pdf - 431,41 KB)

87 - Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (pdf - 420,25 KB)

88 - Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting (pdf - 436,67 KB)

Privésector (pdf 447,01 KB)

Detail bouwsector (situatie 02.2015)

41/42/43 - Bouwnijverheid (pdf - 456,76 KB)

41 - Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (pdf - 421,09 KB)

42 - Weg- en waterbouw (pdf - 436,60 KB)

43 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (pdf - 420,54 KB)

41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen (pdf - 427,12 KB)

41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen (pdf - 392,32 KB)

42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen (pdf - 428,04 KB)

43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (pdf - 410,81 KB)

43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (pdf - 394,66 KB)

43.320 - Schrijnwerk (pdf - 429,32 KB)

43.910 - Dakwerkzaamheden (pdf - 421,84 KB)