Sectorfiches 2014

10 - Vervaardiging van voedingsmiddelen (pdf - 473,42 KB)

13 - Vervaardiging van textiel (pdf - 464,65 KB)

16 - Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk (pdf - 470,31 KB)

20 - Vervaardiging van chemische producten (pdf - 469,32 KB)

22 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (pdf - 488,97 KB)

23 - Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten (pdf - 471,05 KB)

24 - Vervaardiging van metalen in primaire vorm (pdf - 465,70 KB)

25 - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (pdf - 503,98 KB)

27 - Vervaardiging van elektrische apparatuur (pdf - 451,34 KB)

28 - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen niet eerder genoemd (pdf - 464,26 KB)

29 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (pdf - 467,17 KB)

31 - Vervaardiging van meubelen (pdf - 459,77 KB)

33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten (pdf - 450,54 KB)

38 - Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning (pdf - 455,04 KB)

41 - Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (pdf - 439,64 KB)

42 - Weg- en waterbouw (pdf - 492,09 KB)

43 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (pdf - 472,10 KB)

45 - Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (pdf - 462,53 KB)

46 - Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen  (pdf - 442,03 KB)

47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen (pdf - 459,21 KB)

49 - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen (pdf - 457,81 KB)

52 - Opslag en vervoerondersteunende activiteiten (pdf - 474,57 KB)

53 - Posterijen en koeriers (pdf - 442,24 KB)

55 - Verschaffen van accomodatie (pdf - 438,28 KB)

56 - Eet- en drinkgelegenheden (pdf - 466,92 KB)

80 - Beveiligings- en opsporingsdiensten (pdf - 438,19 KB)

81 - Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging (pdf - 466,44 KB)

85 - Onderwijs (pdf - 427,92 KB)

86 - Menselijke gezondheidszorg (pdf - 440,17 KB)

87 - Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (pdf - 455,22 KB)

88 - Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting (pdf - 465,03 KB)

Privésector (pdf 465,29 KB)