Leverancier worden voor Fedris?


Fedris moet als federale instelling de wetgeving op de overheidsopdrachten toepassen als het werken, leveringen of diensten wil uitbesteden.
Fedris stelt dan een bestek op dat duidelijk beschrijft wat er van u als opdrachtnemer (aannemer, leverancier of dienstverlener) wordt verwacht.
Offertes worden telkens beoordeeld met objectieve criteria.

Fedris ondersteunt duurzame ontwikkeling en waardeert de inspanningen die u als opdrachtnemer, zowel op ecologisch als op sociaal vlak, levert. Duurzaamheidscriteria spelen waar mogelijk ook een rol in de eindkeuze voor een aannemer, leverancier of dienstverlener.

Fedris werkt zoveel mogelijk elektronisch, via de webtoepassingen van e-Procurement.
Aanvragen voor deelname gebeuren met e-Notification, offertes worden ingediend met e-Tendering.

Meer informatie over overheidsopdrachten en e-Procurement vindt u op www.publicprocurement.be.

Deelnemen aan onze overheidsopdrachten

Belangrijke opdrachten kondigt Fedris aan op e-Procurement. Bezoek regelmatig enot.publicprocurement.be om aankondigingen te zien die u kunnen interesseren. Fedris mag u voor die opdrachten niet rechtstreeks contacteren.

Indien de aankondiging van dracht dat bepaalt, kunt u het bestek ook gratis op onze website downloaden. 

>>> Momenteel is er geen bestek ter beschikking <<<

Minder belangrijke opdrachten kondigt Fedris niet aan op e-Procurement. Over die opdrachten onderhandelt Fedris rechtstreeks met enkele firma's. Maak u kenbaar en misschien onderhandelen we in de toekomst ook met u.

Interessante weetjes

  • Het bestek legt de voorwaarden van de aankoop en/of het contract vast. Uw algemene verkoopsvoorwaarden zijn dus niet van toepassing
  • In principe vult u het offerteformulier in dat bij het bestek was gevoegd. Het is erg belangrijk dat de offerte wordt ondertekend door iemand die gemandateerd is de firma te vertegenwoordigen.
  • In het bestek zullen ook administratieve documenten worden gevraagd die Fedris zelf niet kan raadplegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een delegatie van handtekeningsbevoegdheid, een verklaring over het omzetcijfer of een attest van een constructeur dat u een bepaalde machine in onderhoud mag nemen. Zonder die documenten kan een offerte als onregelmatig worden geweerd.

Hoe ons bereiken ?

Ons multimodaal toegangsplan geeft beknopt en grafisch weer hoe je als leverancier onze instelling kan bereiken.