Uw adres doorgeven

U verandert van officiële adres (woonplaats) in België? U moet uw adreswijziging melden bij de dienst Bevolking van de gemeente waar u gaat wonen. Fedris wordt daarvan automatisch op de hoogte gebracht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Indien u echter ambtshalve uit het Belgisch register bent geschrapt, en om elke vertraging in de betaling van uw vergoeding te vermijden, kan u bij de dienst Bevolking een Model 2 (bewijs van inschrijving) aanvragen en doormailen naar adresatfedris.be of per post naar het adres: Fedris, Afdeling Beheer betalingen, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

U verhuist naar het buitenland? U woont in het buitenland en u verandert van adres? Uw nieuw adres moet u met dit formulier doorgeven. 

Als gevolg van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation) van de Europese Unie, informeren wij u erover waarvoor Fedris uw gegevens gebruikt en welke rechten u kunt laten gelden voor die gegevens.