Uw adres doorgeven

U verandert van officiële adres (woonplaats) in België? U moet uw adreswijziging melden bij de dienst Bevolking van de gemeente waar u gaat wonen. Fedris wordt daarvan automatisch op de hoogte gebracht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Om echter vertragingen bij de betaling van uw vergoeding te vermijden, verzoeken we u om uw nieuw adres ook met dit formulier door te geven.

U verhuist naar het buitenland? U woont in het buitenland en u verandert van adres? Uw nieuw adres moet u met dit formulier doorgeven. 

Als gevolg van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation) van de Europese Unie, informeren wij u erover waarvoor Fedris uw gegevens gebruikt en welke rechten u kunt laten gelden voor die gegevens.