C133 - 1N - Aanvraag erkenning werknemer met ernstige lichamelijke problemen

De CAO 133 is een overeenkomst betreffende een specifiek stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of beepaalde asbestziekten, indien zij worden ontslagen. In de praktijk komt het erop neer dat deze werknemers kunnen vragen om vanaf 58 jaar op brugpensioen te mogen gaan mits ze minstens 35 jaar gewerkt hebben.

Om gebruik te kunnen maken van deze specifieke werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag, moet u dit aanvragen via formulier C133/1N (ernstige lichamelijke problemen) of via formulier C133/2N (asbest).

Aan het einde van het formulier vindt u twee pagina's met extra informatie die u en uw arts kunnen helpen om het formulier vlot in te vullen.

Een deel van het formulier moet ingevuld worden door een arts. Aarzel niet om uw bedrijfsarts hierbij te betrekken. Hij is het best geplaatst om u te helpen. Als u de identiteit van uw bedrijfsarts niet kent, neem dan contact op met de preventieadviseur van uw bedrijf, de personeelsdienst of uw vakbondsvertegenwoordiger.

Voor hulp bij het invullen van het administratieve gedeelte kan u altijd terecht bij een van onze medewerkers tijdens onze spreekuren, maar u zal hoe dan ook een arts moeten aanspreken voor het invullen van het medisch gedeelte.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze afdeling Risicobepaling (02 272 28 05 of greet.segersatfedris.be).

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens. Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten.