Aangifte van arbeidsongeval in de privésector en medisch attest van eerste vaststelling

Print één van beide aangifteformulier en vul het zo nauwkeurig mogelijk in op basis van de uitleg bij de verschillende rubrieken en codes. Zo kan uw dossier sneller worden behandeld.  U mag zelf bepalen welk formulier u verkiest. Hebt u moeilijkheden om het aangifteformulier in te vullen, dan kunt u zich daarbij laten helpen door uw vakbond of door onze sociaal controleurs in Brussel. U kunt bij hen terecht op maandag en vrijdag.

Officieel aangifteformulier arbeidsongevallen 1 juli 2022 (145 KB)

Officieel aangifteformulier arbeidsongevallen 1 jan 2020 Formaat A4 (187,58 KB)

 

Een arts moet het medisch attest invullen: Model van medisch attest van eerste vaststelling (118,39 KB)

 

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.