601 - Aanvraag schadeloosstelling beroepsziekte (personeel van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten)

Dit formulier moet samen met formulier 603 worden ingediend indien u een schadeloosstelling wilt aanvragen voor een beroepsziekte als gevolg van een tewerkstelling bij een provinciale of plaatselijke overheidsdienst (PPO).

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten.