601 - Aanvraag schadeloosstelling beroepsziekte (personeel van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten)

Dit formulier moet samen met formulier 603 worden ingediend indien u een schadeloosstelling wilt aanvragen voor een beroepsziekte als gevolg van een tewerkstelling bij een provinciale of plaatselijke overheidsdienst (PPO).