531 - Aanvraag schadeloosstelling contactdermatose van beroepsoorsprong (privésector)

Dit formulier moet samen met formulier 533 worden ingediend om een schadeloosstelling aan te vragen voor een contactdermatose van beroepsoorsprong (in de privésector).

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten.