505 - Hulp van een andere persoon

Dit formulier moet u samen met het formulier 501 indienen om een aanvullende vergoeding voor hulp van een andere persoon aan te vragen.