Terugbetaling van verplaatsingskosten door Fedris (arbeidsongevallen in de privésector)

Worden uw verplaatsingskosten ten laste genomen door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)?
Druk dit formulier af, vul het in en stuur het per post naar Federaal agentschap voor beroepsrisico's, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten.