Ihre Daten anfordern oder ändern

Life certificate

In order to receive your benefits abroad, a life certificate must be filled in by the local authority, the embassy or the consulate of your place of residence.

We kindly ask you to send us the completed form (no duplicate) within 2 months per mail to Agence fédérale des risques professionnels, avenue de l'Astronomie 1, 1210 Bruxelles (Belgium).

English

Lebensbescheinigung

Um Ihre Entschädigungen im Ausland zu empfangen, müssen Sie eine Lebensbescheinigung von der lokalen Behörde, der Botschaft oder dem Konsulat Ihres Wohnorts ausfüllen lassen.

Wir bitten Sie, uns das ausgefüllte Formular (keine Kopie) innerhalb von 2 Monaten an die Föderalagentur für Berufsrisiken, avenue de l'Astronomie 1, 1210 Brüssel (Belgien) zurückzuschicken.

German

Levensbewijs

Om uw vergoedingen in het buitenland te ontvangen moet u een levensbewijs laten invullen door de gemeente, de ambassade of het consulaat van uw woonplaats.

Daarna stuurt u het ingevulde exemplaar (geen kopie, maar het originele exemplaar) binnen de 2 maanden terug naar het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel (België).

Dutch

Certificat de vie

Pour percevoir vos indemnités à l’étranger, vous devez faire remplir un certificat de vie par l’autorité locale, l’ambassade ou le consulat de votre lieu de résidence.

Nous vous demandons de nous renvoyer le formulaire complété (pas de copie, mais l'exemplaire original) dans les 2 mois par courrier à l'Agence fédérale des risques professionnels, avenue de l'Astronomie 1, 1210 Bruxelles (Belgique).

French

Ihre Kontonummer melden

Haben Sie Ihr Konto in Belgien eröffnet?

Bitte lesen Sie die DSGVO-Anlage aufmerksam. Dieses Dokument informiert Sie über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Fedris und über Ihre Rechte bezüglich dieser Daten.

Wenn Sie dieses Formular für eine andere Person drucken, drucken Sie dann auch die DSGVO-Anlage, damit sie über ihre Rechte informiert ist.

German

Uw rekeningnummer doorgeven

Hebt u uw rekening in België geopend?

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Dutch

Communiquer votre numéro de compte bancaire

Vous avez ouvert un compte bancaire en Belgique?

 

Veuillez lire attentivement l'annexe RGPD (95,74 KB) qui vous informe sur l'utilisation de vos données personnelles par Fedris et sur vos droits par rapport à ces données.

Si vous imprimez ce formulaire pour une autre personne, imprimez également l'annexe RGPD afin qu'elle soit informée de ses droits.

French

Pages