Fonds amiante
Welkom,
Het Asbestfonds (AFA) is een nieuw initiatief van de federale overheid. Sinds 1 april 2007 is het mogelijk om een schadeloosstelling te krijgen als men ziek is geworden ten gevolge van blootstelling aan asbest. Er zijn wel enkele bijkomende voorwaarden.
Zo kan het AFA enkel vergoedingen uitbetalen aan zij die het slachtoffer zijn geworden van mesothelioom of asbestose (of diffuse bilaterale pleurale verdikkingen). Deze twee ernstige ziekten kan men enkel en alleen oplopen door in contact te komen met asbest. Ook bij een overlijden van het slachtoffer zal het AFA een vergoeding uitbetalen aan eventuele rechthebbenden.
Het AFA is opgericht binnen de schoot van het Fonds voor de beroepsziekten. De personeelsleden van deze laatste instelling bezitten immers reeds heel wat kennis en ervaring die wellicht van grote waarde zijn om deze nieuwe opdracht behoorlijk te vervullen en de wetgeving correct toe te passen.
We hopen dat u op deze website de informatie vindt die u zoekt. Indien u nog vragen of bemerkingen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij helpen u heel graag verder!